Nghiệm thu và thanh toán hợp đồng

– Ngay sau khi kết thúc các công việc vận chuyển văn phòng, Quý khách và CÔNG TY TNHH TM DV VẬN TẢI ĐÀ THÀNH MOVING sẽ tiến hành nghiệm thu bàn giao toàn bộ các hạng mục công việc đã thực hiện, hai bên sẽ tiến hành thanh lý hợp đồng.

– Trong quá trình vận chuyển, nếu xảy ra tình trạng thất thoát, mất mát hàng hoá, đỗ vỡ, chúng tôi sẽ đền bù 100% theo giá trị của vật dụng tại thời điểm ký kết hợp đồng.